• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • Magyar nyelv
Економічна ситуація в Угорщині за підсумками 2015 року
Опубліковано 31 березня 2016 року о 20:36

Протягом 2015 р. дії угорського уряду були спрямовані на збереження та подальший розвиток позитивних зрушень у соціально-економічній сфері: створення засад для подальшого зростання економіки; утримання показника дефіциту державного бюджету менше 3%; зменшення державного боргу та зміни його структури у бік скорочення валютної складової; створення нових робочих місць та зростання показника зайнятості; диверсифікація експортних ринків збуту угорської продукції, зокрема, з метою подолання наслідків від введеного ембарго РФ, збільшення в експорті частки промислової та продукції з високою доданою вартістю; залучення іноземних інвестицій у національну економіку; ріст рівня соціального забезпечення населення.

За результатами 2015 р. можна констатувати, що протягом року економіка Угорщини демонструвала позитивну тенденцію майже в усіх макроекономічних показниках. Так, зростання угорського ВВП у IV кварталі склало 3,2%, а у 2015 р. загалом  - 2,9%. Цей показник і надалі залишається одним з найвищих в ЄС і значно перевищує середній показник ЄС (1,8%). Номінальне ВВП у 2015 році склало 33 711 млрд. фор. (120,4 млрд. дол. США). ВВП на душу населення склав 12,5 тис. дол. США. Слід зазначити, що зростання економіки відбувається протягом трьох останніх років. У 2015 р. зростання відбулося в усіх галузях економіки, крім сільського господарства (зменшення обсягів виробництва на 3%).

Беручи до уваги позитивні макроекономічні показники, можна зробити висновок, що ризики зовнішнього середовища, про загрозу яких йшла мова протягом 2015 р., такі, як міграційна проблематика, скандал навколо компанії Volkswagen, уповільнення росту китайської економіки не мали значного впливу на економіку Угорщини.

Як і раніше виробничі сектори були основними чинниками зростання ВВП. Обсяги промислового виробництва у 2015 р. зросли на 7,5 відсотка (у 2014 р. зростання склало 7,6%), у ньому обсяги виробництва обробної промисловості зросли на 8,1%, в першу чергу, що є характерним в останні роки, завдяки збільшенню потужностей автомобільної промисловості (17,2%). Зростання в харчовій промисловості (включаючи виробництво тютюнових виробів та напоїв) склало 4,3%, у сфері виробництва обчислювальної техніки та електронної продукції зростання склало 6,4%. Ціни на продукцію угорської промисловості у 2015 р. зменшились на 1,3%. Обсяги реалізації промислових товарів на експорт зросли на 9,9%. Так, у 2015 р. 64% від обсягів всієї промислової продукції реалізовувалось на експорт, а обробної – 75%. Реалізація промислових товарів на внутрішньому ринку, у порівнянні з 2014 р., зросла на 2,8%, обробної промисловості – 6,7%. Також у 2015 р. спостерігалося зростання обсягів будівельної промисловості, яке склало 3,0%, в першу чергу, завдяки реалізації низки інфраструктурних проектів.

Не останню роль в зростанні ВВП, відіграла підтримка ЄС, так у 2015 р. Угорщиною було використано 8,0 млрд. дол. США європейської фінансової допомоги.

Крім цього, тенденція зростання була підтримана Кредитною програмою Національного банку Угорщини, яка була започаткована у квітні 2013 р. Метою програми є, зокрема, стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, як одного з рушіїв національної економіки, що забезпечує понад 60% працевлаштування. Нею можуть скористатися малі та середні підприємства, які можуть отримати кредит обсягом від 3 млн. фор. (11 тис. дол. США) до 3 млрд. фор. (11 млн. дол. США). Ставка кредиту – не більше 2,5%. Термін повернення кредиту до 10 років. Станом на 03 листопада 2015 р., у другій черзі програми (розпочата 01.10.2013 р.) взяли участь 24 000 підприємств, укладено договорів на суму 1140 млрд. фор. (4,0 млрд. дол. США). Розподіл коштів в програмі: нові кредити - 96%, серед них, нові інвестиційні кредити - 59%, кредити для придбання оборотних засобів – 29%, кредити для самофінансування участі у проектах ЄС – 12%. Таким чином, у першій і у другій черзі програми взяли участь 28000 підприємств, які отримали фінансування (кредитів) на суму 1800 млрд. фор. (6,4 млрд. дол. США). За оцінкою урядових експертів програма сприяла зростанню ВВП у 2013-2014 рр. на рівні 1,5%. Крім цього, з метою забезпечення економіки кредитними ресурсами Монетарна рада НБУ протягом 2015 р. продовжила політику зниження облікової ставки. Так, зазначений показник був поетапно знижений з 2,1% (станом на 01.01.2015 р.) до 1,35% (липень 2015 р.). Це найнижчий рівень базової ставки Нацбанку Угорщини з 1990 р.

У 2015 р. темпи зростання обсягів інвестування в національну економіку були незначними і склали 0,6% (18,7 млрд. дол. США). Зростання було забезпечено, в першу чергу, за рахунок інвестицій державних установ. Слід зазначити, що аналогічний показник у 2014 р. склав 14%, який був найбільшим з 1998 року. У 2015 р. серед 19 галузей національної економіки у 9 відбулось зростання. Найбільше зростання обсягів інвестицій відбулось у таких сферах, як адміністрування, оборона та обов’язкове страхування (49%), охорона здоров’я та соціальне забезпечення (40%), водне господарювання та поводження з відходами (24%), забезпечення електроенергією, природним газом, опаленням та кондиціюванням (21%), а також освіта (20%). У сфері складування та транспортування зростання склало 2,0%. В обробній промисловості зменшення обсягів інвестицій склало 6%, у сфері операцій з нерухомістю – 6,9%. Значне зменшення обсягів інвестицій спостерігалось у сфері сільського господарства (29%), видобувній промисловості (23%), у сфері готельного бізнесу та загального харчування (18%).

Важливо, що зростання ВВП відбувалось на тлі збереження балансу бюджету, дефіцит якого не перевищував 3%, відповідно до вимог ЄС, і який склав близько 2 %

Інфляція (дефляція) у 2015 р. склала -0,1%,.

Динаміка показника інфляції

Рік

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Рівень інфляції, %

4,2

4,9

3,9

5,7

1,7

-0,2

-0,1

Індекс споживчих цін на окремі види товарів та послуг відповідно до класифікації COICOP

Назва

Питома вага, %

2015 рік

(2014 рік – 100%)

01

Продукти харчування та безалкогольні товари

20,601

100,6

02

Алкогольні напої, тютюнові вироби

8,008

103,2

03

Одяг і взуття

3,195

99,9

04

Житлові послуги, вода, електроенергія, газ та інші види палива

15,054

98,8

05

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла

5,143

100,5

06

Охорона здоров'я

5,175

104,2

07

Транспорт

15,451

94,4

08

Зв’язок

4,257

100,2

09

Відпочинок і культура

8,696

100,8

10

Освіта

1,777

101,1

11

Ресторани та готелі

5,707

102,8

12

Інші товари та послуги

6,936

101,5

Загалом

100

99,9

У 2015 р. збереглася тенденція зростання показників зовнішньоекономічної діяльності угорської економіки. Ріст обсягів експорту угорських товарів у 2015 р. склав 7,9% (у 2014 р. 7,1%), а ріст обсягів імпорту склав 7,0% (у 2014 р. 8,8%).

У 2015р. обсяги експорту товарів становили 28 038 млрд. фор. (100 388 млн. дол. США). Структура угорського експорту була наступною: 57,1% - машини, машинне устаткування та транспортні засоби; 31,0% - продукція обробної промисловості; 7,3% - продукція сільського господарства та харчової промисловості; 2,3% - енергоносії; 2,3% - сировині матеріали. Географічний розподіл експорту: Німеччина – 27,2%, Румунія – 5,2%, Словаччина – 5,0%, Австрія – 4,8%, Італія – 4,7%, Франція – 4,6%, Чехія – 3,9%, Велика Британія – 3,9%, Польща – 3,7%, США – 3,6%, Голландія – 3,3%, Іспанія – 3,3%, Туреччина – 2,0%, Бельгія – 1,9%, Китай – 1,8%, Російська Федерація – 1,7% (у 2014 р. – 2,5%), Україна – 1,4% (у 2014 р. - 2,0%).

У 2015 р. обсяги угорського імпорту товарів становили 25 520 млрд. фор. (91 385 млн. дол. США). Структура угорського імпорту була наступною: 49,1% - машини, машинне устаткування та транспортні засоби; 35,4% - продукція обробної промисловості; 8,2% - енергоносії; 5,2% - продукція сільського господарства та харчової промисловості; 2,1% - сировині матеріали. Географічний розподіл імпорту: Німеччина – 26,0%, Австрія – 6,6%, Китай – 5,7%, Польща – 5,5%, Словаччина – 5,5%, Франція – 5,0%, Чехія – 4,8%, Італія – 4,6%, Голландія – 4,5%, Російська Федерація – 4,0% (у 2014 р. - 6,9%), Румунія – 3,1%, Бельгія – 2,3%, США – 2,0%, Велика Британія – 1,9%, Іспанія – 1,6%, Україна – 1,2% (у 2014 р. - 1,6%).

79,1% експортних операцій і 76,6% імпортних операцій у 2015 р. здійснювались з країнами ЄС; обсяги експорту до зазначених країн зросли на 9,5%, імпорту – на 8,1%.

Сальдо зовнішньоторговельного обороту Угорщини у 2015 р. було позитивним і склало 2 518 млрд. фор. (9 003 млн. дол. США).

У 2015 р., в порівняні з даними 2014 р., угорський експорт послуг зріс на 5,6% і склав 6 089 млрд. фор. (21,7 млрд. дол. США), імпорт зріс на 5,8% і склав 4 303 млрд. фор. (15,4 млрд. дол. США). Позитивне сальдо для Угорщини склало 1 786 млрд. фор. (6,3 млрд. дол. США).

У 2015 р. обсяги реалізації роздрібної торгівлі виросли на 5,6%. Рівень безробіття склав 6,8% (308 тис. осіб), що є найнижчим показником за останні 8 років. Рівень середньої заробітної плати ,,брутто” та ,,нетто” зросли на 4,2% і склали 247,8 тис. фор. (885 дол. США) та 162,3 тис. фор. (580 дол. США) відповідно.

До негативних моментів економічної ситуації слід віднести послаблення національної валюти, яке з січня 2015 р. склало близько 7,5 відсотків; високий показник державного боргу, на кінець 2015 р. він склав 90,0 млрд. дол. США або 78,0% від ВВП.

 

Показник

(індекс, %)

2013 р.

2014 р.

2015 р.

 

ВВП

101,1

103,6

102,9

Промислове виробництво

101,1

107,6

107,5

Реалізація на внутрішньому ринку (промисловість)

97,8

101,1

102,8

Експортна реалізація (промисловість)

104,4

109,8

109,9

Індекс будівельної промисловості

108,5

114,2

103,0

Виробництво с/г продукції

112,0

103,6

97,0

Обсяги роздрібної торгівлі

101,8

105,2

105,6

Обсяги експорту (млрд. дол. США)

108,6

112,8

100,4*

(107,9%)

Обсяги імпорту (млрд. дол. США)

99,3

104,3

 

91,4*

(107,0%)

Індекс цін промислової продукції

100,7

99,6

 

Індекс цін реалізації промислової продукції на внутрішньому ринку

99,5

97,9

98,7

Кількість зайнятих (тис. осіб)

4015

4142

 

4210

Рівень безробіття, %

10,2

7,4

6,8

Середня заробітна плата, %

104,9

103,0

104,2

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux