Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége

Kijev 19:45

Az ukrán-magyar szerződéses kapcsolatok bázisa

Az ukrán-magyar szerződéses kapcsolatok legfontosabb egyezményei

 2015. január 1-re az ukrán-magyar szerződéses kapcsolatok bázisa összesen 72 nemzetközi dokumentumokból áll. Ezekből a legfontosabbak a következők.

Hatálybalépés ideje

Szerződés tárgya

1.

04.02.1993   

Konzuli Egyezmény a Magyar Köztársaság és az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság között. + jegyzékváltás szövegmódosításról

2.

16.06.1993  

Szerződés a jószomszédság és az együttműködés alapjairól a Magyar Köztársaság és Ukrajna között

3.

02.04.1993  

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya közötti környezetvédelmi és területfejlesztési együttműködésről

4. 

 06.06.1994  

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között személyek a közös államhatáron történő átadásáról és átvételéről

5. 

19.05.1994  

Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a két ország közötti államhatáron levő határátkelőhelyekről

6. 

22.07.1995  

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormány és Ukrajna Kormánya között nemzetközi közúti közlekedésről. + Végrehajtási jegyzőkönyv

7. 

20.12.1996  

Megállapodás a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről

8.

04.04.1995 

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormány és Ukrajna Kormánya között a II. világháború során és az azt követő időszakban a másik ország területére került kulturális értékek visszaszolgáltatásáról szóló együttműködésről

9. 

24.06.1996  

Egyezmény a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén

10.

09.11.1995  

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormány és Ukrajna Kormánya között a légiközlekedésről.

11.

05.10.1996  

13 Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között az államhatáron keresztül megvalósuló vasúti forgalomról

12. 

09.12.1995  

14 Egyezmény Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a növényegészségügyi és növényvédelmi együttműködésről

13. 

18.03.1996  

Megállapodás Magyar Köztársaság Kormány és Ukrajna Kormánya között a tudományos és technológiai együttműködésről.

14. 

18.04.1996  

Szerződés a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a magyar - ukrán államhatár rendjéről, a határkérdésekben való együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról

15.

31.03.1996  

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a vámügyekben történő segítségnyújtásról

16.

28.09.1995   

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormány és Ukrajna Kormánya között a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről

17.

25.09.1998    

Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a háborúban elesett katonák és polgári áldozatok emlékhelyeinek megőrzéséről és megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről

18.

21.04.1999    

Egyezmény a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a határon átnyúló együttműködésről

19. 

15.05.1999     

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a határvizekkel kapcsolatos vízgazdálkodási kérdésekről

20.

25.02.1999     

Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a nukleáris balesetek esetén való gyors értesítésről, a kölcsönös tájékoztatásról és együttműködésről a nukleáris biztonság és sugárvédelem területén

21.

25.12.1999      

Egyezmény a Magyar Köztársaság kormánya és Ukrajna kormánya között a katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése, és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról

22. 

08.03.2002    

Szerződés a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a polgári ügyekben történő kölcsönös jogsegélyről

23.

23.11.2002

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a határforgalom ellenőrzéséről a közúti, vasúti és vízi közlekedésben

24.

16.12.2003           

Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között az állampolgárok utazásának feltételeiről

25.

06.03.2008 

Megállapodás a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a minősített információk kölcsönös védelméről

26. 

22.10.2008    

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között az V. számú összeurópai közlekedési folyosó közúti csatlakozási pontjairól a magyar–ukrán határszakaszon

27. 

12.09.2006     

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna a katonai és műszaki együttműködésről

28.

11.01.2008     

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a kishatárforgalom szabályozásáról

29. 

25.11.2012      

Megállapodás Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti határforgalomnak a határátkelőhelyeken történő ellenőrzéséről