Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége

Kijev 20:47

D típusú vízumigénylés

90 napot meghaladó tartózkodás esetén az EU tagállamok állampolgárainak D típusú vízumot kell igényelniük,.

A D típusú vízumügyintézés során az érintett el tud járni Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége Konzuli Osztályán személyesen vagy közjegyző által hitelesített meghatalmazással és annak hiteles ukrán nyelvű fordításával (illetve Apostille felülhitelesítéssel ellátva) megbízhatja ismerősét, jogi képviselőjét.

A vízumkérelemhez az alábbi iratok benyújtása szükséges:

1) Úti okmány;

2) 2 db 3,5x4,5 cm méretű igazolványkép;

3) Érvényes utasbiztosítás;

4) Ukrajna területén való tartózkodás célját igazoló dokumentum, mely lehet:

- Ukrajna Állami Foglalkoztatási Központja által kiállított munkavállalási engedély;

- Ukrajna Állami Migrációs Szolgálata területileg illetékes szerve vagy alosztálya által kiállított bevándorlási engedély;

- meghívólevél tanulmányok folytatására (eredeti példányban kell benyújtani);

- vallási szervezet meghívólevele, melyet az adott vallási szervezet bejegyzését végző állami szerv hagyott jóvá;

- szabályszerűen bejegyzett külföldi gazdasági szubjektum képviseletének Gazdaságfejlesztési Minisztérium által jóváhagyott meghívólevele;

- szabályszerűen bejegyzett külföldi bank képviseletének vagy fiókjának meghívólevele;

- külföldi média Ukrajna Állami Televíziós és Rádiós Bizottsága által jóváhagyott kérelme;

- ukrán állampolgárral kötött házasság tényét igazoló dokumentum (házassági anyakönyvi kivonat);

- Ukrajna területén állandó vagy ideiglenes tartózkodásra jogosult külföldi állampolgárral vagy hontalan státuszú személlyel való rokoni kapcsolat igazolására szolgáló dokumentum;

- Ukrajna nemzetközi szerződéseiben előírt egyéb dokumentumok.

Bejelentkezés