Посольство України в Угорщині

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Угорщиною

Стан зовнішньої торгівлі

            За результатами 2016 р. Угорщина посідає 5 місце за обсягами двосторонньої торгівлі товарами між Україною та країнами Європи з питомою вагою 5,75 % від загального обсягу.

 Динаміка торгівлі товарами та послугами*

(за даними Держстату України, млн. дол. США)

 

2010

2011

2012

%

2013

%

2014

%

2015

%

9міс. 2015

9міс. 2016

%

ЗТО

2351

2850

2854,9

100,2

3221,4

112,8

3091,1

96,0

2554,5

82,6

1948,5

1399,6

71,8

Експорт

1084

1424

1587,3

111,5

1736,3

109,4

1561,8

90,0

950,8

60,9

659,3

791,1

120

Імпорт

1267

1426

1267,6

88,9

1485,1

117,2

1529,3

103,0

1603,7

104,9

1289,2

608,5

47,2

Сальдо

-183

-2

319,7

-

251,2

-

32,5

-

-652,9

-

-629,9

182,6

-

 

У 2015 році товарообіг товарами та послугами між Україною та Угорщиною склав 2 млрд. 554,5 млн. дол. США, зменшення на 17,4%. При цьому експорт українських товарів та послуг до Угорщини склав 950,8 млн. дол. США та зменшився на 39,1%. Імпорт товарів та послуг з Угорщини в Україну склав 1 млрд. 603,7 млн. дол. США, що на 4,9% більше ніж у 2014 році. Сальдо торгівлі з Угорщиною негативне і складає – 652,9 млн. дол. США.

За січень-вересень 2016 року обсяги торгівлі товарами та послугами склали 1399,6 млн. дол. США та зменшився в порівнянні з відповідним періодом 2015 року на 28,2%, при цьому експорт з України до Угорщини склав 791,1 млн. дол. США та зріс на 20,0%, імпорт угорських товарів та послуг в Україну склав 608,5 млн. дол. США та зменшився на 52,8%. Позитивне сальдо для України за цей період склало 182,6 млн. дол. США.

 Динаміка торгівлі товарами

(за даними Держстату України, млн. дол. США)

 

2010

2011

2012

%

 

2013

%

 

2014

%

 

2015

2016

%

ЗТО

2075

2667

2669,8

100,1

2952,9

110,6

2973,8

100,7

2518,3

1855,1

73,7

Експорт

860

1341

1510,2

112,6

1552,9

102,8

1509,9

97,2

909,7

1053,1

115,8

Імпорт

1215

1326

1159,6

87,5

1400,0

120,7

1463,9

104,6

1608,6

802,0

49,9

Сальдо

-355

15

350,6

-

152,9

-

46,0

-

-698,9

251,0

-

 У 2016 році обсяги двосторонньої торгівлі товарами склали 1 млрд. 855,1 млн. дол. США та зменшились в порівнянні з 2015  на 26,3%. При цьому експорт товарів з України до Угорщини склав 1053,1 млн. дол. США, збільшився  на 15,8 %, імпорт угорських товарів в Україну склав 802,0 млн. дол. США, зменшився на  на 50,1%. Сальдо позитивне – 251,0 млн. дол. США.

 Товарна структура експорту з України до Угорщини у 2015–2016 роках

(за даними Держстату України, тис. дол. США)

 

2016

2015

Динаміка

Вартість

П/В, %

Вартість

П/В, %

+/-

%

УГОРЩИНА

1 053 087,9

100,0

909716,6

100,0

143 371,3

115,8

85 електричнi машини

547 725,8

52,0

465059,4

51,1

82 666,4

117,8

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

127 329,2

12,1

151829,7

32,6

-24 500,5

83,9

72 чорнi метали

123 502,9

11,7

47706,23

31,4

75 796,7

258,9

44 деревина і вироби з деревини

68 036,3

6,5

61787,44

129,5

6 248,8

110,1

84 реактори ядерні, котли, машини

25 248,0

2,4

25840,92

41,8

-592,9

97,7

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

24 851,4

2,4

30149,7

116,7

-5 298,3

82,4

26 руди, шлаки і зола

24 172,2

2,3

29941,59

99,3

-5 769,3

80,7

64 взуття

11 079,0

1,1

11214,6

37,5

-135,6

98,8

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

9 973,2

0,9

207,5177

1,9

9 765,7

4 806,0

12 насiння і плоди олійних рослин

8 487,3

0,8

10559,28

5 088,4

-2 072,0

80,4

39 пластмаси, полімерні матеріали

7 019,0

0,7

7100,846

67,2

-81,8

98,8

96 рiзнi готовi вироби

6 726,1

0,6

2114,462

29,8

4 611,7

318,1

70 скло та вироби із скла

5 329,1

0,5

2432,162

115,0

2 896,9

219,1

73 вироби з чорних металів

5 254,1

0,5

5168,856

212,5

85,2

101,6

63 іншi готовi текстильні вироби

5 125,8

0,5

4774,154

92,4

351,6

107,4

90 прилади та апарати оптичні, фотографічні

5 032,7

0,5

6115,851

128,1

-1 083,2

82,3

31 добрива

4 786,7

0,5

5953,638

97,3

-1 166,9

80,4

 У 2016 році  в структурі українського експорту до Угорщини домінували поставки: електричних машин (52%); палива мінерального, нафти і продуктів її перегонки (12,1%); чорних металів (11,7%), деревини і виробів з деревини (6,5%).

Збільшення обсягів експорту товарів до Угорщини у 2016 році відбулось за такими групами товарів:

 • чорні метали – в 2,5 рази або на 0,28 млн.дол.США;
 • зернові культури в 1,2 рази або на 0,7 млн.дол.США;
 •  залишки і вiдходи харчової промисловості в 481 разів або на 9,8 млн.дол.США;
 • деревина і вироби з деревини – на 10% або на 6,2 млн.дол.США;
 • електричні машини – на 17,8 % абр на 82,7 млн.дол.США;

Проте, відбулось значне скорочення експорту палива мінеральних; нафти і продуктів її перегонки  на 16,1 % або на 24,5 млн.дол.США ; їстівних плодів та горіхів (у 8,5 р. або на 6,3 млн.дол.США), руди, шлаки і зола  на 19,3% або на 5,8 млн.дол.США , одяг та додаткові речі до одягу, текстильні на 17,6% або на 5,3 млн.дол.США.

 Товарна структура імпорту з України до Угорщини у 2015–2016 роках

(за даними Держстату України, тис. дол. США)

 

 

2016

2015

Динаміка

Вартість

П/В, %

Вартість

П/В, %

+/-

%

УГОРЩИНА

802 041,7

100,0

1 608 587,4

100,0

-806545,7

49,9

85 електричнi машини

215 940,8

26,9

201 087,0

12,50

14853,7

107,4

39 пластмаси, полімерні матеріали

100 299,5

12,5

102 364,6

6,36

-2065,1

98,0

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

71 278,3

8,9

924 288,3

57,46

-853010,0

7,7

30 фармацевтична продукція

63 143,4

7,9

58 949,1

3,66

4194,3

107,1

84 реактори ядерні, котли, машини

56 195,6

7,0

39 107,8

2,43

17087,8

143,7

40 каучук, гума

53 355,6

6,7

43 186,6

2,68

10169,0

123,5

87 засоби наземного транспорту крім залізничного

31 051,7

3,9

28 533,3

1,77

2518,4

108,8

10 зерновi культури

28 727,1

3,6

34 119,2

2,12

-5392,2

84,2

38 різноманітна хімічна продукція

18 984,3

2,4

11 171,6

0,69

7812,6

169,9

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

17 114,3

2,1

17 884,6

1,11

-770,2

95,7

48 папiр та картон

13 850,0

1,7

12 168,3

0,76

1681,7

113,8

96 рiзнi готовi вироби

13 117,8

1,6

13 685,4

0,85

-567,6

95,9

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

9 956,7

1,2

10 282,4

0,64

-325,8

96,8

21 різнi харчовi продукти

9 913,2

1,2

5 392,5

0,34

4520,8

183,8

 В загальній структурі імпорту з Угорщини домінувало надходження  електричних машин (26,9%); пластмаси, полімерних матеріалів (12,5%);  палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки (8,9); фармацевтичної продукції (7,9%), реакторів ядерних, котлів, машин (7,0%).

 Динаміка зовнішньої торгівлі послугами

(за даними Держстату України, млн. дол. США)

 

2010

2011

2012

%

2013

%

2014

%

2015

%

9 міс. 2015

9 міс. 2016

%

ЗТО

276

183

185,1

1,2

268,5

45,5

164,2

61,2

135,0

82,2

97,6

112,7

115,5

Експорт

224

83

77,1

-7,7

183,4

у 2.3 р.

98,8

53,9

86,0

87,0

67,3

69,8

 

103,7

Імпорт

52

100

108,0

8,0

85,1

-20,2

65,4

76,9

49,0

74,9

30,3

42,9

 

141,5

Сальдо

172

-17

-30,9

-

98,3

-

33,4

-

37,0

-

37,0

26,9

-

За 2015 рік обсяги торгівлі послугами склали 135,0 млн. дол. США, відбулось скорочення обсягів на 18,8 %. При цьому експорт послуг з України до Угорщини склав 86,0 млн. дол. США, зменшення на 13 %, імпорт угорських послуг в Україну  склав 49 млн. дол. США, зменшення на 25,1 %. Сальдо позитивне та складає 37 млн. дол. США.

За січень-вересень 2016 року обсяг торгівлі послугами склав 112,7 млн. дол. США та збільшився в порівнянні з відповідним періодом 2015 року на 15,5%, при цьому експорт послуг з України до Угорщини склав 69,8 млн. дол. США та збільшився на 3,7%, імпорт угорських послуг в Україну склав 42,9 млн. дол. США та збільшився на 41,5%. Позитивне сальдо для України за цей період склало 26,9 млн. дол. США.

У структурі українського експорту послуг до Угорщини домінували:

Послуги з переробки матеріальних ресурсів 62,7 % (43,7  млн. дол. США), збільшення на 20,5 % відповідно до попереднього року.

Транспортні послуги 28,7% (20,0 млн. дол. США), загалом по послузі обсяг скоротився на 17,4%.

Стан інвестиційного співробітництва

Станом на 01.01.2016 за обсягами інвестицій, які надійшли зі 134 країн світу до економіки України, Угорщина посідає 13 місце, а обсяг інвестицій з цієї країни становить 614,9 млн. дол. США (1,4 % від загального). Найбільший обсяг інвестицій спрямовано до підприємств у сфері фінансової та страхової діяльності – 81,2%, промисловості – 6,1%, оптової та роздрібної торгівлі 3,7%.

Станом на 01.10.2016 р. в економіку України залучено 790,9 млн. дол. США інвестицій з Угорщини (з початку року цей показник збільшився на $178 млн.). Найбільший обсяг інвестицій спрямовано до підприємств у сфері фінансової та страхової діяльності – 86,7%, промисловості – 4,2%, оптової та роздрібної торгівлі 2,7%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – 2,2%.

Динаміка надходження угорських інвестицій в економіку України

(за даними Держстату України, млн. дол. США)

Рік

2010

2011

2012

2013

2014

01.01.2016

01.07.2016

Накопичений обсяг

681,4

688,3

685,8

685,9

593,2

614,9

610,4

Приріст за рік

-30,1

+6,9

+2,5

+0,1

-92,7

+32,2

-4,5

 Структура угорських інвестицій, вкладених в економіку України

(за даними  Держстату України, млн. дол. США)

 

01.01.2016

01.07.2016

тис.дол. США

у % до пiдсумку

тис.дол. США

у % до пiдсумку

СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

614 922,4

100,0

610 397,6

100,0

ПРОМИСЛОВІСТЬ

2 757,6

0,4

2 753,7

0,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів                                                                                                             

37 392,8

6,1

34 101,1

5,6

Переробна промисловість                                                                                                                                 

179,9

0,0

65,2

0,0

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

36 204,0

5,9

33 015,5

5,4

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

1 854,0

0,3

1 849,4

0,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

379,8

0,1

885,2

0,1

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

764,6

0,1

758,2

0,1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

*

*

*

*

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

1 052,4

0,2

1 853,0

0,3

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

7 694,1

1,3

7 083,3

1,2

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

346,3

0,1

321,1

0,1

Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

20 988,8

3,4

17 139,1

2,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря                                                                                        

137,0

0,0

139,2

0,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами                                                                                                     

*

*

*

*

Прямі інвестиції з України до Угорщини

Інвестиції з України в Угорщину станом на 01.01.2016  склали 14,6 млн. дол. США та були залучені у галузі промисловості, транспорту та складського господарства, у сферу професійної та наукової діяльності.

З метою поглиблення торговельно-економічного співробітництва між Україною та Угорщиною та його подальшого ефективного розвитку створені Спільна міжурядова українсько-угорська комісія з питань економічного співробітництва та Українсько-угорська міжурядова змішана комісія з питань транскордонного та прикордонного співробітництва.

16-17 грудня 2013 року у м. Будапешт відбулося Третє засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва. Під час засідання сторони обговорили актуальні питання та можливості щодо подальшого розвитку двостороннього співробітництва в сферах: промисловій та інвестиційній, підтримки малого та середнього бізнесу, сільського господарства, енергетики, енергоефективності та розвитку відновлювальної енергетики, транспорту, інфраструктури та логістики, туризму, індустрії здоров’я, а також співробітництво між торгово-промисловими палатами України та Угорщини.

20 грудня 2013 р. у с. Барвінок, Закарпатська область відбулося Шосте засідання Українсько-угорської міжурядової змішаної комісії з питань транскордонного та прикордонного співробітництва. Під час засідання сторони обговорили наступні питання: стан роботи пунктів пропуску на спільному українсько-угорському кордоні, стан реалізації Програми прикордонного співробітництва ЄІСП «Україна-Угорщина-Словаччина-Румунія» 2007-1013, стан виконання великомасштабного проекту «Ефективний та безпечний кордон між Україною та Угорщиною», можливості створення Європейських об’єднань територіального співробітництва між Україною та Угорщиною, підготовка українсько-угорської транскордонної співпраці в галузі територіального планування та розвитку, українсько-угорське співробітництво у сфері протипаводкової діяльності, створення спільного транскордонного індустріального парку на українсько-угорському кордоні.

**************************************************************************************************************

КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ українських підприємств можна переглянути на англомовній та угорськомовній версії веб-сайту.

Перелік спеціалізованих ВИСТАВОК та ЯРМАРКІВ 2018, що проводитимуться в Україні у поточному році можна переглянути за наступним посиланням

Детальна інформація щодо ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ, які мають намір вийти на зовнішні ринки: 

2018 рік:

1. MAXIDEN LLC (OPTIMA DÉCOR TM);

2. Private Enterprise “Viktor and K”;

3. Hybro Technologies LLC;

4. PJSC "AVDEEVSKIY FACTORY OF METAL CONSTRUCTIONS";

5. SOTON TRADE LLC;

6. Tehnovyrob LTD;

7. TETRADA LLC;

2017 рік:

 1. “VIKI LTD” 
 2. «Zavod Kobzarenka» Ltd
 3. ZINTO LLC
 4. Stal-M LLC
 5. JSC "Hemoplast"
 6. PPE KASKAD-2001
 7. Agrofirm POLE LTD.
 8. GARUDA-INVEST LTD.
 9. UKRZELENBUD LTD.
 10. SKLOPROM LLC
 11. ARKAT LLC
 12. ROBIN LLC (TM Amberwood Ltd.)
 13. VITEO LLC
 14. ODESAKABEL LLC TH
 15. ZELKO GROUP LLC
 16. GUBERNIA-2009 LLC
 17. SOLOMONOVO Industrial Park
 18. DIC LLC
 19. LADYROOM Company
 20. KTA Company
 21. UKRAINIAN SOLUTIONS LLC (TM Polyana Kvasova)
 22. Trade Company UkrTechnoFoods LTD.
 23. Trade House Rud Exhaust Systems LLC (http://rudwoodstove.com/)
 24. August-Kiy Ltd.
 25. MDM LLC
 26. AGAT GOLD LLC
 27. Ascania Pack LLC
 28. Investment proposal by TV and Radio Company Tehnosistema LLC (Kherson region)

2016 рік:

 1. Collective Enterprise “Bilotserkivkhliboproduct”
 2. “BIOTECH GROUP” LLC
 3. Borisposkii Kombinat Budivelnih Materialiv
 4. «Can–Pack (Ukraine)» LLC
 5. Cherkasy Factory of Plate Materials LLC
 6. Cherkasy Research and Production Center for Biological Plant Protection LLC
 7. Cherkasyvtorresursy Private Joint-Stock Company
 8. Private Enterprise “DNEPR-2”
 9. “Dolivenko” LLC
 10. «Research – production enterprise «Donbassnerudprom» LLC
 11. State-owned enterprise «Donetsk expert and Technical Center of the State Service of Mining Supervision and Industrial Safety of Ukraine»
 12. PrJSC «Elite Decor»
 13. PrJSC “Elopak-Fastiv”
 14. FRAU MARTA Private Joint-Stock Company
 15. FREYA-AGRO LLC
 16. “Fruit and Vegetable Plant “Kherson” LLC
 17. Gas supply department of “Group of Companies “Sodruzhestvo” LLC
 18. GROUP VENETO LLC
 19. “Group of companies “Sodruzhestvo” LLC (Honey processing department)
 20. PrJSC “INDAR”
 21. JSC “Institute for Ceramic Machinebuilding “Kerammash”
 22. Khartsyzsk Cable Works ENERGO Ltd.
 23. LIMITED LIABILITY COMPANY "KRUK"
 24. KVANT EFIR
 25. LAB & PHARMA ENGINEERING LLC
 26. LekhimJSC
 27. “MAG” Foreign Trade Enterprise
 28. Manezh LLC
 29. Mariupol State University
 30. Private Scientific and Production Enterprise «Mekhanotron»
 31. Private Join Stock Company «Monomakh»
 32. «Myronivskyi Grain Storage Plant»
 33. NEW-LIGHT LLC
 34. Orion-Glass LLC
 35. Private enterprise “OSV Technologiya”
 36. LLC “Financial Construction Company “PAGODA”
 37. PAINT AND VARNISH MAKING PLANT “AVRORA” LLC
 38. Production Association Avant-Group LLC
 39. Private Joint stock company “ROSAVA”
 40. «RUSKOPOLIANSKYI FURNITURE FACTORY» PJSC
 41. Smila Machine Building Plant PJSC
 42. Packing equipment plant "Thermo-Pack" Ltd
 43. “TPK NASHA MARKA»
 44. PJSC "Tsyurupinskoe"
 45. «Belotserkovskyzavod «Tribo» Ltd
 46. “Trade House “Ukrainian Rice Systems” LLC
 47. PJSC “Ukrhydromech Nova Kakhovka Plant”
 48. UKROBORONSERVICE State Company
 49. VatfarmLLC

2015 рік:

 1. “Dnipropetrovs’k food concentrates plant” PJSC
 2. “Adept-Indsystems” LLC
 3. “Aisberg” Ltd
 4. “Iceblick” Ltd
 5. Subsidiary Enterprise “Drill Collars and Kellys Plant”
 6. “VINIL” LLC
 7. “Viluta” LLC
 8. State Enterprise Research-Industrial Complex “Pavlograd Chemical Plant”
 9. Dneprovsky Special Tubes Plant Ltd
 10. “Impulse” PJSC
 11. “AvtoKrAZ” PJSC
 12. “Elektromotor” PJSC
 13. TzDV “Fabryka “Trembita”
 14. “KryukovRailwayCarBuilding Works” PJSC
 15. “Poltava Machinery Plant” PJSC
 16. The Group of Companies “Sodruzhestvo” LLC
 17. “Vermihaus” LLC
 18. “Bruk-Bet” LLC
 19. “ODESSAКONDITER” JSC
 20. “Medical Instruments Plant – Medapparat” LLC
 21. “NASOSENERGOMASH Pump & Power  Engineering Works Sumy” PJSC
 22. “Allseeds Black Sea” Vegetable Oil Terminal” LLC
 23. “SENSI” Ltd
 24. “TURBOMASH” &LTD UKRAINE
 25. “Tsyurupinskoe” PJSC
 26. “YUZHMORMONTAZH” PJSC
 27. “House of Vintage Cognacs “Tavria” PJSC
 28. “Rembyttekhnika – Kherson” PJSC
 29. “Uzhgorodsky Turbogaz” PJSC
 30. “ELTIZ” private enterprise
 31. Tavrian casting company “TALKO”
 32. “Triada Ltd” LLC
 33. “Roll Grand” Ltd
 34. “Dneprovagonmash” PJSC
 35. “Turboatom” OJSC
 36. "Kupyansk Canned-Milk Integrated Plant” PJSC
 37. PrJSC “INDAR”
 38. “State Food and Grain Corporation of Ukraine” PJSC
 39. “SumyFrunze Machine-Building Science and Production Association” PJSC
 40. M.K.YangelYuzhnoyeState Design Office
 41. Gas Turbine Research and Production Complex “ZORYA-MASHPROEKT”
 42. “Myronivsky Hliboproduct” PJSC
 43. “Astarta-Kyiv” LLC
 44. “Zaporozhye Regional Foreign Trade Agency” LLC
 45. “MASHZAVOD” LLC
 46. AGROFIRM "POLE" 
 47. Architect Stone LLC
 48. ARTYOMSOL State Enterprise
 49. Scientific and Production Complex Askenn LLC
 50. Bag Fiter Factory Ltd