Посольство України в Угорщині

3, Київ 22:17

Тарифи консульського збору

ТАРИФИ
консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій
Посольством України в Угорщині та Консульством України в Ніредьгазі

 

 

№ з/п

 

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

у дол. США

в угорських

форинтах

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

20

5600

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

120

33600

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

170

47600

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

80

22400

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

40

11200

6

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

30

8400

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

10

2800

8

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

20

5600

9

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

30

8400

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА  ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

200

56000

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

300

84000

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

40

11200

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

40

11200

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

40

11200

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

40

11200

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

40

11200

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

100

28000

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

400

112000

10

Видача довідки про належність до громадянства України

30

8400

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

30

8400

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

300

84000

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

400

112000

  

III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

 

разової

85

23800

 

дворазової                                                                              

130

36400

 

багаторазової

 

200

56000

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

85

23800

 

дворазової

130

36400

 

багаторазової

 

200

56000

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

разової

85

23800

*

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 

 

 

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

         

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

20

5600

2

Видача витребуваного документа

80

22400

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

110

30800

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

2800

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

80

22400

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

300

84000

4

Видача довідки про засвідчення документа

40

11200

 

VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

50

14000

2

Реєстрація шлюбу

150

42000

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

200

56000

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

160

44800

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

200

56000

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

40

11200

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

200

56000

5

Реєстрація повторної зміни імені,  не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

400

112000

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

80

22400

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

150

42000

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

100

28000

 

  

VIІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

 

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 

іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол.  США / 14000 фор.

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США / 112000 фор.

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США / 5600 фор.

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

70

19600

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

 

40

100

 

 

 

11200

28000

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

40

60

 

 

11200

16800

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

е)

посвідчення інших довіреностей

 

60

16800

є)

посвідчення заповітів

40

11200

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

170

47600

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США / 28000 фор.

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

170

47600

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

40

11200

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

40

11200

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

70

19600

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

 

70

10

 

19600

2800

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

40

11200

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

40

11200

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці

40

11200

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

40

11200

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США/7000 фор. і не більше 200 дол. США/56000 фор.

14

Прийняття на зберігання документа

50 дол.США / 14000 фор. за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США/4200 фор. і не більше 200 дол.США/ 56000 фор.

16

Вчинення морських протестів

150

42000

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

20

 

5600

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

40

11200

19

Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

150

42000

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

2800

 

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

80

22400

 

ІХ. ІНШІ ДІЇ  

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з  пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

250

70000

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

130

36400

4.

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

30

8400


Консульська секція Посольства України в Угорщині
Керівник: Керечанин Дмитро Миколайович
Перший секретар, керівник консульського відділу
Адреса: Угорщина, 1125, м. Будапешт, вул. Іштенгеді, 84/Б. Переглянути на мапі
Телефон: + 36 1 422 41 22, + 36 1 422 41 23, + 36 1 422 41 24
Факс: + 36 1 422 41 29, + 36 1 220 98 73
Ел. пошта: ukr.kons@t-online.hu
Графік роботи:

Прийом громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства

Понеділок, вівторок, п’ятниця:    9:00 – 12:00

Середа:                                            9:00 – 12:00, 14:00 – 17:00 

Четвер:                                            9:00 – 12:00, 14:00 – 17:00,  для громадян певних  категорій (інваліди, вагітні, тяжкохворі)

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться у екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Межі консульського округу:

м. Будапешт, області: Дьор-Мошон-Шопрон, Ваш, Зала, Веспрем, Шомодь, Комаром-Естерґом, Фейер, Толна, Бараня, Ноґрад, Пешт, Бач-Кішкун, Яс-Надькун-Солнок, Чонґрад.

Примітки:

Гаряча лінія ПУ в Угорщині. Прохання телефонувати виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України.

тел. + 36 1 422 41 18


Консульство України в Ніредьгазі (Угорщина)
Керівник: Гупало Аркадій Петрович
Консул-керівник
Адреса: 4400 Угорщина, м.Ніредьгаза, вул.Корані Фрідєш, 123. Переглянути на мапі
Телефон: +36 42 501 012, +36 42 501 015, тел. +36 31 780 68 30 - Невідкладний зв’язок з КУ в Ніредьгазі. Прохання телефонувати винятково в разі загрози життю чи загибелі громадян
Факс: +36 42 79 93 79
Ел. пошта: gc_hun@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://nyiregyhaza.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Години функціонування Консульства: 08.00-17.00,
(окрім вихідних і святкових днів)

Графік прийому з консульських питань громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства

Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця:    9:00 – 12:00, 15:00 – 16:00 

Четвер:   для громадян певних  категорій (з фізичними вадами)

Прийом громадян консулом:

2-га середа кожного місяця - 09:00 - 12:00

У разі техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранення/загибелі громадян України, інших чинників, які загрожують життю чи здоров’ю наших співвічизників, консульську допомогу буде надано невідкладно (поза графіком функціонування)

Межі консульського округу:

Бейкеш, Боршод-Абауй-Земплен, Гойду-Бігар, Гевеш, Саболч-Сатмар-Берег

Примітки:
 

Невідкладний зв’язок з КУ в Ніредьгазі. Прохання невідкладно телефонувати винятково в разі загрози життю чи загибелі громадян України.

тел. +36 31 780 68 30

 


Консульські питання